Alanud on registreerimine õpetajakoolitustele Digiõpe I ja Õppimisrõõm algklassides

27. oktoobril on õpetajatel võimalik osaleda kahel koolitusel: 

Õppimisrõõm algklassides ning Digiõpe I.


Õppimisrõõm algklassides:

Koolitus on mõeldud kõikidele klassiõpetajatele, kes tahavad, et nende õpilastel säiliks õpihimu ning soovivad luua oma klassist tugevat meeskonda. Tegemist on inforikka koolitusega, sest teame, et õpetaja aeg on väärtuslik. Seetõttu on ühendatud mitu laiemat teemat, pühendudes vaid kõige olulisemale.

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele kaasa pagas teadmistega, kuidas motiveerida oma õpilasi ning kuidas tekitada lastes õppimisrõõmu. Koolitusel käsitletakse muuhulgas keelekümblusmeetodeid ning antakse mõtteid, kuidas neid enda klassiruumi viia. Keelekümblus on lapsekeskne õpetus, mis rikastab ja annab toimiva kakskeelsuse. Seega saab teada, kuidas algklassides võiks võõrkeelt õpetada keelekümblusmeetodeid kasutades (keelt õpitakse kasutamise kaudu, materjale ei tõlgita), kuidas oma tundides rühmatöid teha, miks võiks päeva alustada hommikuringiga jpm. Kõik need võtted on kohandatavad tavaklassidele. Koolitusel meisterdad endale ühe seinamaterjali, mida saab kohe enda klassis kasutada.

Teemad:

•Aktiivõppemeetodid, mis aitavad õppimisrõõmu luua (keelekümblusmeetodid, õppimine mängu kaudu, õuesõpe)

•Lapsevanemate kaasamine

•Klassiruumi kujundamine

Koolitajad: Liis Vahemets ja Ingel Terasmees-Mellik

Digiõpe I 

Koolituse eesmärk on anda õpetajale teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasutada erinevaid õppekeskkondi ja programme ainetundide koostamiseks ja läbi viimiseks. Eesmärgiks on toetada ka õpetajaid, kes ei ole siiani kasutanud igapäevaselt erinevaid tehnoloogilisi seadmeid ja keskkondi ning anda neile praktilised lahendused, mida saab kohe ainetundides rakendada õppetöö kaasajastamiseks. Õppemaht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitusel õpitavaid programme saab kasutada igas ainetunnis. Piiriks on ainult fantaasia!

Teemad: tunni koostamine online keskkonnas, testide ja kontrolltööde koostamise ja kontrollimise ajakulu vähendamise nipid ja programmid. Baasteemadeks on järgmised programmid:

•QR-koodi tegemine ja tunnis kasutamine

•Google Docs keskkond

•LearningApps

padlet.com

•kahoot.it

socrative.com

quizlet.com

•answergarden.ch

Koolituspäeva lõpuks on õpetaja saanud kõiki programme ja interaktiivseid keskkondi ise proovida ning õpetaja valmistab endale töökeskkonna, kus ta saab tulevikus üle vaadata kõikide programmide kasutamise juhendid ning saab ka reaalselt ülesandeid õpilastega koos kasutada.

Koolitaja: Karoline SädeMõlemad koolitused toimuvad Tallinna Kunstigümnaasiumis, 27. oktoobril kell 10.15-15.00

Osalustasu: 48 eurot, sisaldab materjale ja vahepala.

Registreerimine on avatud 24. oktoobrini, kuid kes ees, see koolitusel :)


Registreerimisvorm: 
https://goo.gl/forms/auVwoH9Mtt6hDEpm1