Inglise keele oskus tõstab konkurentsivõimet tööturul

Kas teadsid, et Eesti tööturul tasub inglise keele oskus end ära enamikus valdkondades?
Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsi kohaselt mõjutab keeleoskus nii konkuretsivõimet tööturul kui ka palganumbrit.

"Eesti tööturul on kasulikum inglise keele oskus, mis tasub end ära enamikus valdkondades. Kõige rohkem on inglise keele oskusest kasu juhtidel, tippspetsialistidel ja ametnikel, valdkondadest enam majutuse ja toitlustuse, info ja side ning kinnisvara-alase tegevuse valdkondades. Rahvusvahelist tööturgu silmas pidades tuleks inglise keel omandada vabalt valdamise tasemel, Eesti tööturul pole inglise keele vabalt valdamise eelis keskpärase keeleoskuse ees kuigi suur." 

Vabalt valdamise tasemele aitavad kaasa just inglise keele individuaaltunnid. Meie inglise keele õpetajad aitavad üle saada hirmust suhtlemise ees ning õige pea saab selgeks ka see, et vigade tegemine keelekasutuses on täiesti OK, tähtis on hakata suhtlema ja keelt kasutama. 

Ootame teid inglise keele individuaalõppesse!

Loe uuringust lähemalt siit: 
https://www.hm.ee/et/uudised/analuus-voorkeelte-oskus-aitab-leida-tood-ja-saada-suuremat-palka