Õpetajate enesetäienduskoolituse avalikud koolitused 2016/2017 õppeaastal

Õpetajate enesetäienduskoolituse avalikud koolitused 2016/2017 õppeaastal
SügisvaheaegDigiõpe I 
Õppimisrõõm algklassides
NovemberKirjavahemärgid inglise keeles õpetajatele


VeebruarTellimuskoolitused
AprillGlobaalsed aktsendid
Diferentseerimine võõrkeelte tundides
Koolitused toimuvad Tallinnas, kui ei ole teisiti märgitud.