Kadi Georg 
Juhatuse liige
Inglise, prantsuse ja araabia keel
Õpetajate enesetäienduskoolitus

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis inglise keele bakalaureuseõppe ning suulise tõlke magistriõppe ning läbinud Noored Kooli programmi. Inglise keelt olen õpetanud kokku juba kümme aastat. Olen varem õpetanud täiskasvanuid Generum Erakooli õpetajana, lisaks olen õpetajana töötanud aasta Egiptuses  ja aasta Prantsusmaal ning ühe suve vabatahtlikuna Marokos. Õpetajakarjääri vahepealsel ajal olen viis aastat töötanud Eesti Põllumajandusministeeriumi tõlkija ja tõlgina. Pärast Noored Kooli programmi lõpetamist aitan programmi noori õpetajaid inglise keele ainetuutorina ning olen läbi viinud mitmeid seminare õpilaste motivatsiooni ning aktiivõppe meetodite teemadel. Lisaks inglise keelele oskan saksa, prantsuse, araabia keelt ning veidi ka itaalia ja vene keelt. Armastan väga keeli õppida ja reisida ning seda maailma avastamise pisikut läbi keelte ning reisimise üritan ka oma õpilastesse süstida. Olen töötanud õpetajana Keila Koolis ning Tallinna Inglise Kolledžis, 2016. aasta sügisest töötan õpetajakoolituse õppejõuna Tallinna Ülikoolis.

Esinemised:
20.03.15 Reconsidering the Practice of CLIL and ELT  konverentsi töötuba Tartu Ülikooli Narva Kolledžis - Active Learning and Hands-On Methods of Increasing Student Motivation in English Lessons
Noored Kooli

Suvi 2015 - Noored Kooli suvekoolis seminarid teemadel: õpilaste motiveerimine, hindamine ja tagasiside, lapsevanemate kaasamine

August 2015 - nädalane koolitusprogramm inglise keele õpetajatele Palestiinas teemal "Engaging the classroom: active and student-centred English lessons"

August 2016 - Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekonverentsil Pärnus seminarid - Motivating Students in the English Lesson ja Intercultural Communication in the English LessonKaroline Säde
Juhatuse liige
Inglise keel
Õpetajate enesetäienduskoolitus

Olen inglise keele õpetaja 2010. aastast.  Omandasin bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis inglise keele ja kultuuri erialal ning magistrikraadi Tartu Ülikoolis anglistika (inglise keele õpetaja) erialal. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma. Olen reisinud läbi Ameerika Ühendriikide ning hobi korras tegutsen ka vabakutselise ajakirjanikuna nii Eesti kui ka välismaistes meediaväljaannetes kajastades Eesti ratsasporti. Soovin, et minu õpilaste jaoks oleks võõrkeeleoskus abiks oma unistuste täitmisel.

Esinemised: 
21.10.14 Akadeemilised ahvatised koolitus õpetajatele Jüri koolis - Õpi- ja sotsiaalne pädevus - kultuurideülene suhtlemine lähtudes õpi- ja sotsiaalsetest pädevustest III-IV kooliastmes

August 2016 - Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi suvekonverentsil Pärnus seminarid - Motivating Students in the English Lesson ja Intercultural Communication in the English Lesson
Liis Vahemets
Õpetajate enesetäienduskoolitus

Mul on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist ajakirjanduse- ja suhtekorralduse erialal ning magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises, mille omandamise käigus õppisin ka Hollandis Hogeschool van Utrechtis. Olen töötanud bussifirmas AS ATKO raamatupidajana, Eesti Energias andmesisestajana ning vabatahtlikuna olen kaasa aidanud Tartu Lille Maja ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegemistes. Õpingute kõrvalt olin Tartu Kommertsgümnaasiumi õpilastele maletreener ning sealt sai alguse mu kirg õpetamise vastu. Noored Kooli programmi kaudu õpetasin kaks aastat Tallinna Kunstigümnaasiumi keelekümblusklassis. Mulle on tähtis, et õpilased oleksid iseseisvad, hoolivad ning õnnelikud. Usun, et isegi väikesed head teod aitavad maailma paremaks muuta. Mulle meeldib õppida, unistada ja lauamänge mängida.Ingel Terasmees-Mellik

Õpetajate enesetäienduskoolitus

Tartu Ülikooli kirjanduse ja kultuuriteaduste bakalaureuse- ja Tallinna Ülikooli (keele ja sotsiaalse) kommunikatsiooni magistriõpingud (cum laude) on mulle andnud teadmistejanu ja huvi maailma paremaks muuta. Tallinna Kunstigümnaasiumis olen õpetanud nii tava-, väike- kui keelekümblusklassides, lisaks on mul kogemus Hiinas eraõpetajana töötades. Mind paeluvad keeled, kultuuridevaheline kommunikatsioon ning mul on tahe panustada õppijasõbralikku haridusse. Õpetajana pean oluliseks õpilase kui indiviidi vajadusi ning olen veendunud, et hea õpetaja näeb ka ennast pidevalt õppimas, arenemas ja kohanemas. Tegutsen selle nimel, et minu õpilased oleksid sõbralikud, koostööaltid, julgeksid oma arvamust avaldada ja näeksid ning kogeksid, et õppida on väga lahe.Laura-Liis Pärna
Hispaania keel

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli romanistika eriala (hispaania keel ja kirjandus) bakalaureuseõppe. Hetkel lõpetan Tartu Ülikoolis magistriõpinguid hispaania keele õpetaja erialal. Bakalaureuseõpingute ajal elasin aasta Hispaanias, Santiago de Compostelas, mis rikastas minu teadmisi Hispaaniast, hispaania keelest ja kultuurist ning sealsest eluolust. Mul on kahe- ja pooleaastane õpetajakogemus Tartu Emajõe Keeltekoolis. Lisaks olen andnud inglise ja hispaania keele eratunde. Olen rõõmsameelne ja kannatlik. Mulle meeldivad seiklused ja uued kogemused.
Tundides meeldib mulle kasutada kommunikatiivset keeleõppemeetodit, sest hispaania keele puhul on tund peaaegu ainus koht, kus õpilased keelt aktiivselt praktiseerida saavad. Lisaks on mulle oluline õpimotivatsioon ja õpilaste individuaalsed soovid. Seega üritan õpilastele pakkuda võimalikult varieeruva sisuga tunde, et igaüks tunneks, et tema vajadusi on tähele pandud. Tunni väga tähtis komponent on ka huumor, mis tekitab kõigis hea tunde ja kustutab ärevuse. On väga oluline, et õpilane saaks tunnis oma emotsioone väljendada, eriti kui tegemist on hispaania keelega.
Deniss Mironov
Vene keel, inglise keel  

Olen kogenud professionaalne inglise keele õpetaja. Olen töötanud täiskasvanud õppijatega viimased 15 aastat. Hetkel töötan Tallinna Ülikoolis suulise tõlke õppejõuna, konverentstõlgina ja Lingua Confluence Koolituskeskuses inglise ja vene keele õpetajana. Minu hariduskäik on olnud mitmekülgne. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Seminari, algklasside õpetaja eriala diplomiõppe aastal 1996. Lisaks lõpetasin 5-aastase bakalaureuseõppe Tallinna Pedagoogilises Instituudis inglise filoloogia erialal (2001) ning olen omandanud magistrikraadi pedagoogikas (2004) ja konverentsitõlkes (2008) Tallinna Ülikoolis. Olen töötanud ka 11 aastat Eesti Mereväe ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses. Lisaks olen osalenud mitmetel täiendkoolitustel:

2011 Teacher Trainer Course, Pilgrims Ltd, Canterbury, England

2014 Creative Adult Teaching, The Lake School of English, Oxford, England

2016 Small Talk Training, Äripäev, Tallinn, Estonia

Keeled ja õpetamine on mind alati paelunud. Keele õppimine ei ole lihtne ülesanne, kuid veidikese püsivuse ning tahtmisega on võimalik saavutada juba lühikese aja jooksul päris häid tulemusi. Tulge meie kursustele ning lubage see meil teie jaoks teoks teha.


 


Külli Liebert
Inglise keel


Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis inglise keele 5-aastase bakalaureuseõppe, mida võrdsustatakse magistrikraadiga. Inglise keelt olen õpetanud kokku juba kakskümmend aastat. Olen varem õpetanud täiskasvanuid Mainori Keelekeskuses, Big Ben keeltekoolis ja erakoolis Adelante Koolitus, kus olen üks asutajatest ja juhatuse liige. Lisaks keelekoolituste läbi viimisele, tegelen aktiivselt ka keeleõpikute kirjastamisega. Viimase 15 aasta jooksul olen koostanud ja/või toimetanud üle kümne audioõpiku sarjas Kuula & Korda. Õpetajakarjääri vahepealsel ajal (suveperioodidel) töötan giidina. Viin kruiisituristidele inglise ja hispaania keeles läbi ekskursioone Tallinnas ja Rakveres. Usun, et see töö on avardanud mu maailmavaadet, muutnud mind tolerantsemaks ja julgemaks suhtlejaks, millest on kindlasti ka koolitajatöös kasu.
Olen osalenud mitmetel täiendkoolitustel, muuhulgas läbinud aktiivõppemeetodite koolitusel Küprosel Comenius/Grundtiv programmi rahastusel. Lisaks inglise keelele suhtlen vabalt hispaania ja soome keeles.   Nicola Anne Fyfe
Inglise keel
I Love English õpikute kaasautor


Olen kogenud ja kvalifitseeritud inglise keele õpetaja. Ma elan Inglismaal ja õpetan Interneti ja Skype'i vahendusel. Olen omandanud magistrikraadi inglise keele õpetamises noortele õppijatele ja olen kvalifitseeritud ka inglise keele õpetamises võõrkeelena. Saan olla Sulle abiks, kui soovid harjutada inglise keeles suhtlemist emakeele kõnelejaga, testida inglise keele õpetajana oma klassiruumi haldamise ja õpetamise metoodikaid või soovid kasvatada enesekindlust inglise keeles rääkimisel. Minu juures on võimalik õppida 5-6 tunniste üks-ühele sessioonidena Sulle sobival ajal ning teemadel, mis vastavad just Sinu vajadustele. Broneeri 30-minutiline proovitund juba täna!

 

Jaana Kukk
Inglise keel


Inglise keel on olnud osa minu elust juba alates esimesest klassist ja on seda tänaseni. Selle keele oskus on mulle avanud nii palju võimalusi ja jätkuvalt avab. Peale gümnaasiumi lõpetamist läbisin 5-aastase bakalaureuseõppe Tallinna Pedagoogilises Instituudis inglise filoloogia erialal. Olen töötanud Hiltoni hotelliketi kõnekeskuses, kus mu igapäevaseks töökeeleks oli inglise keel. Olen õpetanud erinevas vanuses õppijaid - täiskavanuid Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja lapsi Keila Koolis. Suulist ja kirjalikku tõlget enesearengu teemadel olen teinud juba aastaid.

Praegu juhendan täiskasvanud individuaalõppijaid, kes soovivad oma inglise keeles vestlemise oskust täiendada, värskendada või üle saada rääkimishirmust, seega on mu põhifookus suulisel eneseväljendusel. Mu jaoks on oluline, et õppimise õhkkond oleks pingevaba ja toetav.

Samuti juhendan Keila piirkonna Väärikate Ülikooli inglise keele klubi, mis tegutseb jaanuarist 2014 kuni tänaseni.