Õppematerjali komplekt nr 1 "Intercultural communication for Forms 7-9"

Intercultural commmunication for Forms 7-9
Õppematerjal koosneb neljast tunnist, mis räägivad Saksamaa, Saudi Araabia, Jaapani ja Lõuna-Aafrika Vabariigi suhtluskommetest ja normidest.
Komplektis on PowerPoint esitlus (51 slaidi) ja töölehed (9 lk) ülesannetega, mis aitavad uusi teadmisi kohe tunnis praktiliselt rakendada.

Komplekti hind:
5 eurot (mitteredigeeritavad failid, .pdf ja ka PowerPoint pdf kujul)
6 eurot (redigeeritavad failid, Word ja PowerPoint)
6 eurot (paberkandjal, lisandub saatmiskulu)

Näiteid materjalist:

South-Africa
Japan:

Practice task: Choose one proverb and act out the scenario (dialogue based), so that the other’s could guess, which proverb you are acting out. The role-play has to be about 2 minutes long.You have 15 minutes to prepare. You can draw materials that will help the others to undestand your play.