Õppematerjali komplekt nr 2             "5 speeches by Prime Ministers" gümnaasiumile

Õppematerjal  "5 speeches by Prime Ministers" gümnaasiumile
Õppematerjal koosneb viiest kuulamisülesandest, mis on koostatud David Cameroni ja Theresa May kõnede põhjal. Komplekt (8lk) sisaldab mp3 kuulamisfaile, paljundatavaid ülesandeid õpilastele, võtit ja kõnede transkriptsioone õpetajale. Transkriptsioone on võimalik väga kergelt kujundada ka lugemisülesanneteks. 

Kõned:
Referendum speech
David Cameron's resignation speech
David Cameron's statement on the timings of transition to the new Prime Minister
Theresa May's first speech as PM
Theresa May and President Hollande at a press conference

Komplekti hind: 
3 eurot (mitteredigeeritav fail-pdf)
4 eurot (redigeeritav fail-word)
4 eurot (paberkandjal, lisandub saatmiskulu)


Näide materjalist: