Digiõpe 22. aprillil

Oled õpetaja? Soovid oma ainetunde huvitavamaks muuta? Tahaksid kasutada erinevaid programme aga ei tea kust alustada?

Lingua Confluence Koolituskeskus kutsub õpetajaid koolitusele "Digiõpe".
 
Koolitus toimub 22. aprillil kell 10.15-15.00 Keila Kooli arvutiklassis, aadressil Ehitajate tee 1, Keila.
 
Koolituse eesmärk on anda õpetajale teoreetilised ja praktilised teadmised, kuidas kasutada erinevaid õppekeskkondi ja programme ainetundide koostamiseks ja läbi viimiseks. Eesmärgiks on toetada ka õpetajaid, kes ei ole siiani kasutanud igapäevaselt erinevaid tehnoloogilisi seadmeid ja keskkondi ning anda neile praktilised lahendused, mida saab kohe ainetundides rakendada õppetöö kaasajastamiseks. Õppemaht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitusel õpitavaid programme saab kasutada igas ainetunnis.  Piiriks on ainult fantaasia!

Teemad: tunni koostamine online keskkonnas, testide ja kontrolltööde koostamise ja kontrollimise ajakulu vähendamise nipid ja programmid. Baasteemadeks on järgmised programmid:

Koolituspäeva lõpuks on õpetaja saanud kõiki programme ja interaktiivseid keskkondi ise proovida ning õpetaja valmistab endale töökeskkonna, kus ta saab tulevikus üle vaadata kõikide programmide kasutamise juhendid ning saab ka reaalselt ülesandeid õpilastega koos kasutada.

Registreerimine on avatud kuni 19.04 lingi kaudu: http://goo.gl/forms/585jXahg7z
 

Koolitaja: Karoline Säde
Osalustasu on 48 eurot ning sisaldab kohvipausi ja materjale.

  

 
  


Inglise keele kursused Keilas

Meil on rõõm teatada, et 2.02 alustas esimene grupp inglise keele õpinguid kesktasemel.  

Kursus on mõeldud madalama kesktaseme kasutajatele ning tegemist on üldkeele kursusega, st. tähelepanu pööratakse kõigile neljale osaoskusele: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine.

Lisaks avasime 3.03 inglise keele rühma ka algajatele.

Tunnid toimuvad õhtuti üks kord nädalas Keila Koolis (90 minutit, 13€ kord).

Inglise keele kursus Keilas

Peagi alustame inglise keele kursusega Keilas!

Kursus on mõeldud madalama kesktaseme kasutajatele ning tegemist on üldkeele kursusega, st. tähelepanu pööratakse kõigile neljale osaoskusele: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine.


Täpsemad teemad, mille läbi osaoskusi ja keelt arendame, pannakse kokku vastavalt grupi soovidele, millest räägime esimesel kohtumisel.

Inglise keele tunnid saavad toimuma alates 02.02, teisipäeviti kell 18.00-19.30 Keila Koolis. Kursuse kestus: veebruar - mai, 15 korda. Kogu kursuse tasu (15 x 90 min) on 195 eurot, mille tasumine toimub arve alusel ning võimalik ka osamaksetena.

Koolitaja: Kadi Georg 

Lisainfo: linguaconfluence@gmail.com

Registreerumine: http://goo.gl/forms/DYgA2udlor


Korduskoolitus "Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" 6. veebruaril

Koolitus “Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides” sai väga positiivse tagasiside ning kuna meilt on seda koolitust uuesti küsitud, siis otsustasime korraldada korduskoolituse.

Sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetajad.

Töökeel on inglise keel.

Koolitus toimub 6. veebruaril Telliskivi loomelinnakus, hoones A3, koolitusruumis „Sõna” kell 10.15-15.00. Kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 25. jaanuarini emaili teel linguaconfluence@gmail.com (kinnitus jõuab teieni hiljemalt kolme päeva jooksul).

Koolitaja: Kadi Lepik (http://linguaconfluence.voog.com/kes-me-oleme)

Osalustasu: 35 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Koolituse täpsemad teemad:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?

 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?

 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

  Praktilised meetodid on jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine

 2. Jooksev etteütlus

 3. Mitme-minuti kõned

 4. Ahelkirjutamine

 5. Qs& As

 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud

 7. Lünktekstid

 8. Probleemõpe

 9. Võistlusõpe

 10. Pildikirjelduse lõimimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustatakse mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal on koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.

Eelmise koolituse tagasiside:Koolitus "Õppimisrõõm algklassides" tõi rõõmu õpetajate silmadesse!

Täna toimus vahva koolitus kõigile klassiõpetajatele.

Meie koolitajad Liis ja Ingel rääkisid erinevatest meetoditest, kuidas tekitada ja säilitada õppimisrõõmu algklassides. Räägiti meeskonna loomisest, motivatsioonist, keelekümblusmeetoditest ning paljust muust.

Mõned näited tagasisidest:

„Väga tore ja praktiline koolitus! Võtan kindlasti mitmed asjad kasutusele. Koolitajad väga meeldivad ja positiivsed.“

Tiivi – Rakvere  Gümnaasium

 

„Oleksin väga rõõmus, kui minu lapsel oleksid sellised õpetajad! Olete suurepärased koolitajad ja õpetajad. Sain väga palju kasulikku ja innustavat! Aitäh!“

Tiia – Pihtla  Kool

 

„Suur tänu asjaliku ja intensiivse koolituse eest! Sain palju häid mõtteid, mida hakkan kindlasti ellu viima. Palju töörõõmu teile!“

Elen – Pihtla kool

 

„Tore ja huvitav koolitus. Palju häid ja praktilisi meetodid, mida saab edaspidi kasutada. Aitäh teile! Jõudu edaspidiseks.“

 

„Koolitus meenutas Hea alguse programmi (mille fänn ma olen!) Paljuga olin kursis/teadlik. Väga hea on kuulata praktikuid, kes on antud meetoditega töötanud ja annavad tagasisidet. Piisavalt oli ka kogemuste jagamist.“
"Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" sai väga positiivse tagasiside ning 6. jaanuaril on tulemas uus koolitus "Õppimisrõõm algklassides"!

6. jaanuaril on kõigil õpetajatel võimalus osaleda koolitusel "Õppimisrõõm algklassides".

Sihtgrupiks on klassiõpetajad. Töökeel on eesti keel.

Koolitus toimub 6. jaanuaril Telliskivi Loomelinnakus, hoones A3 ruumis "Sõna". Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine on avatud kuni 28. detsembrini emaili teel linguaconfluence@gmail.com

Koolitajad: tegevõpetajad Liis Oja ja Ingel Terasmees-Mellik

Osalustasu: 35 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.  

Koolitus on mõeldud kõikidele klassiõpetajatele, kes tahavad, et nende õpilastel säiliks õpihimu ning soovivad luua oma klassist tugevat meeskonda. Tegemist on inforikka koolitusega, sest teame, et õpetaja aeg on väärtuslik. Seetõttu on ühendatud mitu laiemat teemat, pühendudes vaid kõige olulisemale.

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele kaasa pagas teadmistega, kuidas motiveerida oma õpilasi ning kuidas tekitada lastes õppimisrõõmu. Koolitusel käsitletakse muuhulgas keelekümblusmeetodeid ning antakse mõtteid, kuidas neid enda klassiruumi viia. Keelekümblus on lapsekeskne õpetus, mis rikastab ja annab toimiva kakskeelsuse. Seega saab teada, kuidas algklassides võiks võõrkeelt õpetada keelekümblusmeetodeid kasutades (keelt õpitakse kasutamise kaudu, materjale ei tõlgita), kuidas oma tundides rühmatöid teha, miks võiks päeva alustada hommikuringiga jpm. Kõik need võtted on kohandatavad tavaklassidele. Koolitusel meisterdad endale ühe seinamaterjali, mida saab kohe enda klassis kasutada.

Teemad:

 • Aktiivõppemeetodid, mis aitavad õppimisrõõmu luua  (keelekümblusmeetodid, õppimine mängu kaudu, õuesõpe)
 • Lapsevanemate kaasamine
 • Klassiruumi kujundamine   

Info ja registreerimine: linguaconfluence@gmail.com


Meie eelmine koolitus "Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" sai väga positiivset tagasisidet. Teemadeks olid:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?
 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?
 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

Praktilised meetodid olid jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine
 2. Jooksev etteütlus
 3. Mitme-minuti kõned
 4. Ahelkirjutamine
 5. Qs& As
 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud
 7. Lünktekstid
 8. Probleemõpe
 9. Võistlusõpe
 10. Pildikirjelduse lõimimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustati mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal oli koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.Õpetajakoolitus Palestiinas

Õpetajakoolitus Palestiinas
Väike tagasivaade augustikuusse, mil meie koolitaja Kadi Lepik käis MTÜ Ethicallinks projekti kaudu Palestiinas kohalikke inglise keele õpetajaid koolitamas. Nädalapikkuse programmi raames käidi läbi kõik osaoskused ning konkreetsed aktiivõppe meetodid, kuidas lugemist, kirjutamist, suulist eneseväljendusoskust, grammatikat ja kuulamisoskust kaasavamalt, põnevamalt ja lõimitumalt õpetada. Koolitus oli niivõrd edukas, et meie koolitaja on juba saanud uue küllakutse!


Inglise keele intensiivne 2-laupäevane vestluskursus Keilas 

14. ja 21. novembril Keila Koolis, kell 10.00-15.00 on kõigil täiskasvanud iseseisvatel keelekasutajatel (B1) võimalus tulla arendama oma suulist keeleoskust ning saada juurde julgust inglise keeles rääkimisel.

Intensiivkursus kestab kaks päeva ning rääkida saab lõputult. Kursuse jooksul läbitakse teemad: sotsialiseerumine ning small talk professionaalses kontekstis, erinevad suhtlusolukorrad, arvamuse väljendamine, sõnavõttude pidamine, esitlused.

Suulisteks tegevusteks on rollimängud, lühikõned, diskussioonid, debatid, esitlused, videod ning ülesannete käigus kaetakse lai teemadespekter alates kultuurist lõpetades äri-ning karjäärivaldkonnaga. Osalejad saavad teemakohased sõnavaramaterjalid.
Intensiivkursuse päevad toimuvad täielikult inglise keeles, kuid osalemiseks on vaja ainult natuke julgust ja pealehakkamist!

Hind: 30 eurot (2 päeva, sisaldab kohvipause ja materjale)

Registreerimine Keila kursusele on avatud kuni 5. novembrini e-posti teel linguaconfluence@gmail.com

Kohtade arv on piiratud!


Koolitus "Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides"

Alustame avalike koolitustega.

Esimeseks koolituseks on “Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides”.

Sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetajad.

Töökeel on inglise keel.

Koolitus toimub 21. oktoobril Telliskivi loomelinnakus, hoones A3, koolitusruumis „Sõna” kell 10.15-15.00. Kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 11. oktoobrini emaili teel linguaconfluence@gmail.com (kinnitus jõuab teieni hiljemalt kolme päeva jooksul).

Koolitaja: Kadi Lepik (http://linguaconfluence.voog.com/kes-me-oleme)

Osalustasu: 30 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Koolituse täpsemad teemad:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?

 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?

 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

  Praktilised meetodid on jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine

 2. Jooksev etteütlus

 3. Mitme-minuti kõned

 4. Ahelkirjutamine

 5. Qs & As

 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud

 7. Lünktekstid

 8. Probleemõpe

 9. Võistlusõpe

 10. Pildikirjelduse lõimimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustatakse mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal on koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.

"Eesmärkide seadmine koostöös õpilastega algklassides"

28.08.2015 Koolitus Väike-Maarja Gümnaasiumis/õppekeskuses
Õpetajate koolitamine on alati rikastav kogemus, kus maailma kõige ägedama elukutse esindajad on ühel lainel, jagatakse oma teadmisi ja õpitakse koos nii mõndagi juurde. Nii selgi koolitusel Väike-Maarjas, kus seekordseks teemaks oli „Eesmärkide seadmine koostöös õpilastega algklassides“. Lähemalt peatusime õpetaja visioonil ja sellel, kuidas seda parimal moel koostada, arutlesime, millised on edasiviivad eesmärgid ning kuidas õpetaja ja õpilased koos väärt eesmärke luua saavad. Samuti jagasime ideid, kuidas õpilasi motiveerida ja seega neid loodud eesmärkidele lähemale viia ning peatusime praktilistel meetoditel, mida juba algaval õppeaastal oma klassiruumis kasutama hakata. Nagu tagasisidestki selgus, siis õpetaja on kõige parem olla, sest see hoiab igavesti noorena! Liis Oja ja Ingel Terasmees-Mellik