Korduskoolitus "Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides" 6. veebruaril

Koolitus “Aktiivõppe meetodid inglise keele ainetundides” sai väga positiivse tagasiside ning kuna meilt on seda koolitust uuesti küsitud, siis otsustasime korraldada korduskoolituse.

Sihtgrupiks on põhikooli ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetajad.

Töökeel on inglise keel.

Koolitus toimub 6. veebruaril Telliskivi loomelinnakus, hoones A3, koolitusruumis „Sõna” kell 10.15-15.00. Kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 25. jaanuarini emaili teel linguaconfluence@gmail.com (kinnitus jõuab teieni hiljemalt kolme päeva jooksul).

Koolitaja: Kadi Lepik (http://linguaconfluence.voog.com/kes-me-oleme)

Osalustasu: 35 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipausi.

Koolituse täpsemad teemad:

 • Mis ja milleks aktiivõppemeetodid?

 • Kuidas õpiku tavatekstist saab aktiivõppemeetod?

 • Aktiivõppe head küljed ja ohukohad

  Praktilised meetodid on jaotatud alljärgnevateks alateemadeks:

 1. Teabe kogumine

 2. Jooksev etteütlus

 3. Mitme-minuti kõned

 4. Ahelkirjutamine

 5. Qs& As

 6. Ettevalmistamata suhtlussituatsioonid ja rollimängud

 7. Lünktekstid

 8. Probleemõpe

 9. Võistlusõpe

 10. Pildikirjelduse lõimimine kultuuri-ja geograafiapädevusega

Iga alateema puhul tutvustatakse mitut erinevat meetodit koos läbiviimis- ja hindamisjuhistega ning näidistöövahenditega. Õpetajal on koolituse käigus võimalus erinevaid meetodeid ise läbi proovida ning luua kogetu põhjal oma vajadustele vastav aktiivõppemeetod koheseks kasutamiseks.

Eelmise koolituse tagasiside: